• Sprijin pentru îmbunătățirea competențelor, atât profesionale cât și non-profesionale a angajaților, precum și promovarea importanței participării la programe de formare profesională.

  • Facilitarea participării la programele de formare profesională, prin activități de consiliere profesională și tutorat

  • Organizarea și derularea programelor de formare profesională pentru persoanele aparținând grupului țintă  din cele patru regiuni de implementare a proiectului Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Est.

  • Organizarea și desfășurarea activităților privind dobândirea de abilități/competențe de bază și transversale în sistem alternativ față de cel normal.