Tipul Programului: Calificare

Durata totala a programului: 720 ore (din care 240 ore teorie, 480 ore practică)

   Lucrătorul hotelier îşi desfăşoară activitatea în cadrul hotelurilor urbane sau rurale unde realizează servicii de cazare, alimentaţie(preparare şi servire) şi servicii suplimentare specifice, în condiţii de calitate, securitate şi confort.

  Lucrătorul hotelier utilizează echipamente şi ustensile pentru efectuarea curăţeniei, întreţinerii şi amenajării spaţiilor de cazare, sălilor cu destinaţie publică şi spaţiilor verzi din jurul hotelului.

  Lucrătorul hotelier utilizează echipamente şi ustensile pentru pregătirea şi servirea preparatelor şi a băuturilor în condiţii de igienă şi securitate şi la parametrii calitativi corspunzători.

La sfarsitul cursului se vor dobandi urmatoarele competente:

Competenţe fundamentale:

 • Comunicare și numerație

 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

 • Comunicare in limba moderna

 • Asigurarea calitatii

 • Dezvoltare personală in scopul obtinerii performantei

 • Igiena și securitatea muncii

 • Lucrul în echipă

Competenţe specifice:

 • Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie şi turism

 • Promovarea produselor şi serviciilor

 • Psihologia consumatorului

 • Evidenţa operativă

 • Comunicarea profesională în industria hotelieră

 • Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

 • Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor din hotel

 • Administrarea inventarului compartimentului de etaj

 • Prestarea serviciilor suplimentare