Tipul Programului: Specializare

Durata totala a programului: 60 ore

  Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

  Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

  Inspectorul de resurse umane trebuie: sa opereze documentele din departament, sa se informeze cu privire la modificarile legislative, sa evalueze situatia departamentului de resurse umane, sa gestioneze REVISAL (simulare proceduri de angajare, concediere si modificare contract de munca – ultimele prevederi Codul Muncii), si multe altele.

 

La sfarsitul cursului se vor dobandi urmatoarele competente:

  • Planificarea activitatilor;

  • Comunicarea cu angajatii;

  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;

  • Intocmirea documentelor de evidenta a personalului;

  • Gestionarea documentelor de evidenta a personalului;

  • Organizarea recrutarii personalului;

  • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;

  • Intocmirea statului de plata pentru personalul angajat;

  • Administrarea bazei de evidenta a personalului.