Indicatori prestabiliţi de rezultat

  •  Persoane certificate urmare a sprijinului acordat: 540

  • Persoane care isi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului acordat: 376

  • Persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant: 66

Indicatori prestabiliţi de realizare

 Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC: 652, din care:  

  • Persoane din mediul rural/persoane cu vârsta peste 40 de ani: 67

  • Persoane cu nivel scăzut de calificare: 67

  • Din zona rurală: 67