OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

  Obiectivul general al proiectului este de cresterea a gradului de calificare pentru cel putin 652 de angajati din regiunile mai slab dezvoltate ale Romaniei, prin facilitarea accesului acestora la servicii si masuri integrate si personalizate de consiliere profesionala, de tutorat, de formare profesionala si de evaluare si recunoastere a competentelor dobandite in alte contexte fata de cele formale, in vederea asigurarii sustenabilitatii locurilor de munca.

   Proiectul va genera un efect pozitiv, atat pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung, atat la nivelul grupului tinta, cat si la nivel local (la nivelul judetelor din regiunile de implementare) si la nivel regional (Regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru si Nord-Est) avand implicatii si efecte pozitive inclusiv la nivel national. Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptarii activitatilor atat la specificul grupului tinta, cat si la specificului local si regional si a abordarii integrate a nevoilor membrilor sai.

Obiectivele specifice ale proiectului
  • Cresterea gradului de informare si constientizare referitor la importanta si necesitatea participarii la activitati de formare profesionala, prin actiuni, activitati si evenimente proactive de informare si constientizare.

  • Sustinerea cresterii gradului de certificare a angajatilor din regiunile mai slab dezvoltate ale Romaniei si asigurarea sustenabilitatii ocupabilitatii in randul acestora, prin facilitarea accesului acestora la servicii specializate si personalizate de consiliere profesionala si tutorat.

  • Sustinerea participarii a cel putin 652 de angajati din regiunile mai slab dezvoltate ale Romaniei la programe de formare profesionala continua in sistem formal, in sistem informal/non-formal si la programe de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute prin cai non-formale/informale, in scopul dezvoltarii si dobandirii de noi cunostinte, competente, aptitudini si abilitati de baza si transversale, profesionale si  non-profesionale, intr-o permanenta corelare cu necesitatile si nevoile pietei muncii.